Ochrana osobných údajov

Zásady spracovania osobných údajov v spoločnosti BEIJER REF Slovakia
 
Pokiaľ nakupujete produkty či služby dodávané spoločnosťou BEIJER REF Slovakia s.r.o. alebo si len prechádzate naše internetové stránky, chceli by sme Vás ubezpečiť, že rešpektujeme Vaše súkromie. Radi by sme Vás zoznámili s našimi zásadami ochrany osobných údajov a bezpečnostnými opatreniami, ktoré podnikáme aby sme ich uchránili.
 
Cieľom spoločnosti BEIJER REF Slovakia s.r.o. je, aby boli Vaše osobné údaje spracované bezpečným spôsobom. Dňa 25.5.2018 nadobudlo účinnosť nariadenie EÚ 2016/679 - Všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov alebo "General Data Protection Regulation" ( "GDPR"), ktoré sa zaoberá spracovaním osobných údajov fyzických osôb a nastavuje pravidlá pre ich spracovanie.
 
Preto sme aktualizovali naše vyhlásenie o ochrane osobných údajov, ktoré popisuje, ako a prečo spracovávame Vaše osobné údaje. BEIJER REF Slovakia s.r.o. upravuje všetky svoje procesy, systémy a dokumenty tak, aby sme vyhoveli tomuto nariadeniu. Vaše osobné údaje sú uchovávané a spracované spoločnosťou BEIJER REF Slovakia s.r.o. v súlade so štandardmi ochrany dát požadovanými príslušnými právnymi predpismi.
 
1. Princípy spracovania osobných údajov
 
Aby sme zaistili správne spracovanie a dodržali vysokú úroveň ochrany údajov, prijali sme nasledujúce princípy ich spracovania:
Spoločnosť BEIJER REF Slovakia s.r.o. Vás vždy bude informovať o zhromažďovaní a spracovávaní Vašich osobných údajov.
 
2. Typy osobných údajov
 
Niektoré osobné údaje musíme spracovávať, aby sme Vám mohli dodávať produkty či poskytovať služby, ktoré požadujete. Ďalšie osobné údaje nám poskytujete dobrovoľne.
Osobné údaje, ktoré zhromažďujeme a spracovávame:
3. Účely spracovania vašich osobných údajov
 
Vaše osobné údaje spracovávame len za účelom naplnenia zákonného účelu a iba ak:
4. Dôvody spracovanie osobných údajov:
5. Cookies
 
Na našich webových stránkach a v aplikáciách môžeme používať cookies.
 
Účely spracovania údajov zozbieraných prostredníctvom používania súborov cookies sú nasledovné:
6. Vaše práva podľa Nariadenia EÚ 2016/679
 
V súvislosti so spracovaním Vašich osobných údajov máte nasledujúce práva:
Prístup k Vašim osobným údajom má obmedzený okruh zamestnancov viazaných mlčanlivosťou, ktorých prístup je regulovaný jednak technickými a jednak administratívnymi opatreniami. Vaše osobné údaje nie sú a nebudú odovzdávané tretej strane (okrem zákonných dôvodov) a sú v našich systémoch a procesoch chránené ako dáta s klasifikáciou dôverné tzn., sú implementované ďalšie technické a administratívne opatrenia na ich zabezpečenie.
 
V Bratislave 25.5.2018


Copyright © 2012-2023 BEIJER REF Slovakia s.r.o. | Všetky práva vyhradené.